bizim Reviews

Published by John N. Garcia on

əzələ bina

əzələ kütləvi qurmaq istəyənlər tək çəki təlim ilə gəlir uzaq deyil. O, həmçinin onun pəhriz bir tənqidi nəzər etməlidir: mühüm makro və mikro qida çatışmazlığı var, əzələlərin inkişafı üçün mühüm vasitələrdən itkin. Kaslar xüsusilə iki macronutrients pr...

Categories: